Ge dina familjemedlemmar trygghet när du inte kan

Livförsäkring

Livförsäkringen skyddar dina närmaste från att drabbas ekonomiskt om du skulle avlida i förtid

Ibland händer det värsta alldeles för tidigt och de anhöriga lämnas att ta hand om alla kostnader som fortfarande finns. En livförsäkring kan hjälpa de efterlevande att klara av tillvaron rent ekonomiskt.

Vår Livförsäkring är speciellt framtagen för dig som huvudmedlem i Svenska Diabetesförbundet. Tack vare att du tillhör en stor grupp får du möjligheten till en försäkring som annars är svår för personer med diabetes att teckna.

Det går bra att teckna livförsäkringen även om du inte har diabetes, såvida du är medlem i Svenska Diabetesförbundet.

Pris

Premien för Livförsäkringen är åldersbaserad.

18 – 35 år: 128 kr per månad
36 – 49 år: 173 kr per månad
50 – 64 år: 395 kr per månad

Ansök här

Namn(Obligatoriskt)
Du hittar ditt medlemsnummer på avin för inbetalning av medlemskap eller på baksidan av tidningen Allt om Diabetes. Hittar du inte ditt nummer kan du höra av dig till Medlemsservice så hjälper de till: medlemsservice@diabetes.se
Adress(Obligatoriskt)
Intygan(Obligatoriskt)

Frågor och mer information

Mer information om försäkringen finns att läsa i För- & efterköpsinformationen, villkor samt frågor och svar. Du kan också kontakta Svenska Diabetesförbundets försäkringsservice på telefon 08-520 056 70 eller diabetesforbundet@fuab.com.

Snabbfakta

  • Vid händelse av dödsfall betalas ett en- gångsbelopp om 10 prisbasbelopp till dina förmånstagare (1 pbb är 52 500 kr för 2023).

  • Förmånstagare är i första hand make/ maka/ registrerad partner eller sambo och i andra hand dina arvingar.

  • Livförsäkringen erbjuds till dig som fyllt 16 år men inte 60 år och är folkbokförd i Sverige.

  • För att få teckna livförsäkringen behöver du vara fullt arbetsför.

  • Du behöver också vara Huvudmedlem i Svenska Diabetesförbundet.

  • Försäkringen gäller direkt från tecknandet och har ingen självrisk.

  • Dödsfallskapital barn ingår ej.

Läs alltid för- och  efterköpsinformation alternativt villkor innan du aktiverar en försäkring,