FAQ

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren

Kontakta oss på diabetesforbundet@fuab.com om du har ytterligare frågor som gäller våra medlemsförsäkringar.

Olycksfall special

Varför erbjuds jag ett försäkringspaket med en olycksfall- och sjukvårdsförsäkring som jag inte bett om?

Svenska Diabetesförbundet vet att medlemmar har svårt att erhålla olika typer av försäkringar på egen hand och därför har vi haft som ambition att kunna erbjuda försäkringar via huvudmedlemskapet. Vi har sett detta försäkringspaket som en bra möjlighet och ett första steg i detta arbete. Erbjudandet är frivilligt och upphör automatiskt om du väljer att inte betala.

Vad krävs för att få teckna försäkringen?

I och med ditt huvudmedlemskap slipper du fylla i en hälsodeklaration och ansökan. Tack vare att du tillhör en stor grupp får du möjligheten till en bra försäkring till ett bra pris som annars inte skulle vara möjligt. Vår Olycksfall Special gäller från 16 års ålder och behöver tecknas innan du fyller 75 år och kan sedan behålla livet ut. Kravet är att du är bosatt och folkbokförd i Sverige

Är det tillåtet enligt lag att ansluta individer till en försäkring på detta sätt?

Enligt FAL, Försäkringsavtalslagen (2005:104) 19:e kapitlet §1, §3 och §12 framgår det att man kan, enligt lagen ansöka om försäkring på två sätt. Den ena är frivillig ansökan, den andra är automatisk anslutning tack vare ett gruppavtal. Här avhandlas också rätten att avsäga sig försäkringen med omedelbar verkan. Vill du inte ha försäkringen, betalar du helt enkelt inte in din premie.

Kan denna försäkring även tecknas av övriga familjemedlemmar som medförsäkrade?

Ja, under förutsättning att du är Huvudmedlem i Svenska Diabetesförbundet och själv omfattas av försäkringen, kan make, maka, registrerad partner eller sambo också teckna sig för försäkringarna.

Kan jag få ersättning från flera olycksfallsförsäkringar?

Om du har flera olycksfallsförsäkringar och olyckan varit framme, får du ut invaliditetsersättning och dödsfallsbelopp från samtliga. Du kan alltså ha flera olycksfallsförsäkringar och få ersättning från dem.

Vem är försäkringsgivare?

Knif Trygghet Forsikring AS.

Vad händer om jag avslutar mitt medlemskap i Svenska Diabetesförbundet?

Avslutar du ditt medlemskap sägs även dina försäkringar upp automatiskt. Du erbjuds då en fortsättningsförsäkring som kan skilja sig både i innehåll och premie. Detsamma gäller för eventuell medförsäkrad.

När och hur kan jag använda min sjukvårdsförsäkring?

Med Svenska Diabetesförbundets Olycksfall Special försäkring är du garanterad snabb planerad vård inom ett rikstäckande privat vårdnätverk. När du råkat ut för ett olycksfall och träffat t.ex. din husläkare och denne vill remittera dig vidare, ber du om att få remissen i handen. När du fått din remiss ringer du till Svenska Diabetesförbundets försäkringsservice på telefon 08-697 45 66 (måndag-fredag 9-16.30) Där får du kontakt med en skadereglerare som kan hjälpa dig.

Vad gör jag om jag råkar ut för ett olycksfall?

Om du råkat ut för ett olycksfall och vill anmäla en skada gör du det enklast här. Om du behöver privat läkarvård går du först till din husläkare, vårdcentral eller akutmottagning. Om läkaren remitterar dig vidare till t.ex. röntgen, specialistvård eller dylikt, ber du att få remissen i handen. Efter att du träffat din husläkare och fått remissen ringer du till KnifKnif/ Sedwick skadeservice på telefon 08-98 33 60 där får du kontakt med en skadereglerare som tillsammans med dig gör bedömningen om besök till privatvård behövs.

Vart vänder jag mig om jag har frågor?

Då ringer du till Svenska Diabetesförbundets försäkringsservice på telefon 08-520 056 70 (måndag-fredag 08.30-16.30).

Gäller försäkringarna både på arbetstid som på min fritid?

Ja, under förutsättning att villkoren är uppfyllda.

Om en person med diabetes ramlar och får en skada t.ex. bryter en fot i samband med en hypoglykemi (lågt blodsocker), är händelsen att betrakta som ett olycksfall som täcks av försäkringen?

Ja, det är en olycksfallsskada. En olycksfallsskada är enligt försäkringens definition en kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse, ett utifrån kommande våld mot kroppen. Olycksfallsbegreppet och viktiga begränsningar förklaras i sin helhet i försäkringsvillkoret.

Om en olycksfallsskada inte läker som förväntat på grund av att personen har diabetes, vad innebär det för försäkringstagaren?

Försäkringen ersätter kostnader för vård, behandling och eventuella kvarstående besvär som avser förväntat normalförlopp efter en olycksfallsskada. Detta innebär t.ex. att om läkningen fördröjs på grund av att personen har diabetes, ersätts endast kostnader för den tid det normalt tar för skadan att läka för en person som inte har diabetes. För att utreda normalförloppet för en olycksfallsskada behövs journaler.