FAQ

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren

Har du några frågor? Här hittar du en lista över de vanligaste frågorna vi får. Om du inte hittar det du letar efter, kan du alltid kontakta oss.

Olycksfall Special

Varför erbjuds jag ett försäkringspaket med en olycksfall- och sjukvårdsförsäkring som jag inte bett om?

Svenska Diabetesförbundet vet att medlemmar har svårt att erhålla olika typer av försäkringar på egen hand och därför har vi haft som ambition att kunna erbjuda försäkringar via huvudmedlemskapet. Vi har sett detta försäkringspaket som en bra möjlighet och ett första steg i detta arbete. Erbjudandet är frivilligt och upphör automatiskt om du väljer att inte betala.

Vad krävs för att få teckna försäkringen?

I och med ditt huvudmedlemskap slipper du fylla i en hälsodeklaration och ansökan. Tack vare att du tillhör en stor grupp får du möjligheten till en bra försäkring till ett bra pris som annars inte skulle vara möjligt. Vår Olycksfall Special gäller från 16 års ålder och behöver tecknas innan du fyller 75 år och kan sedan behålla livet ut. Kravet är att du är bosatt och folkbokförd i Sverige

Är det tillåtet enligt lag att ansluta individer till en försäkring på detta sätt?

Enligt FAL, Försäkringsavtalslagen (2005:104) 19:e kapitlet §1, §3 och §12 framgår det att man kan, enligt lagen ansöka om försäkring på två sätt. Den ena är frivillig ansökan, den andra är automatisk anslutning tack vare ett gruppavtal. Här avhandlas också rätten att avsäga sig försäkringen med omedelbar verkan. Vill du inte ha försäkringen, betalar du helt enkelt inte in din premie.

Kan denna försäkring även tecknas av övriga familjemedlemmar som medförsäkrade?

Ja, under förutsättning att du är Huvudmedlem i Svenska Diabetesförbundet och själv omfattas av försäkringen, kan make, maka, registrerad partner eller sambo också teckna sig för försäkringarna.

Kan jag få ersättning från flera olycksfallsförsäkringar?

Om du har flera olycksfallsförsäkringar och olyckan varit framme, får du ut invaliditetsersättning och dödsfallsbelopp från samtliga. Du kan alltså ha flera olycksfallsförsäkringar och få ersättning från dem.

Vem är försäkringsgivare?

Knif Trygghet Forsikring AS.

Vad händer om jag avslutar mitt medlemskap i Svenska Diabetesförbundet?

Avslutar du ditt medlemskap sägs även dina försäkringar upp automatiskt. Du erbjuds då en fortsättningsförsäkring som kan skilja sig både i innehåll och premie. Detsamma gäller för eventuell medförsäkrad.

När och hur kan jag använda min sjukvårdsförsäkring?

Med Svenska Diabetesförbundets Olycksfall Special försäkring är du garanterad snabb planerad vård inom ett rikstäckande privat vårdnätverk. När du råkat ut för ett olycksfall och träffat t.ex. din husläkare och denne vill remittera dig vidare, ber du om att få remissen i handen. När du fått din remiss ringer du till Svenska Diabetesförbundets försäkringsservice på telefon 08-697 45 66 (måndag-fredag 9-16.30) Där får du kontakt med en skadereglerare som kan hjälpa dig.

Vad gör jag om jag råkar ut för ett olycksfall?

Om du råkat ut för ett olycksfall och vill anmäla en skada gör du det enklast här. Om du behöver privat läkarvård går du först till din husläkare, vårdcentral eller akutmottagning. Om läkaren remitterar dig vidare till t.ex. röntgen, specialistvård eller dylikt, ber du att få remissen i handen. Efter att du träffat din husläkare och fått remissen ringer du till KnifKnif/ Sedwick skadeservice på telefon 08-98 33 60 där får du kontakt med en skadereglerare som tillsammans med dig gör bedömningen om besök till privatvård behövs.

Vart vänder jag mig om jag har frågor?

Då ringer du till Svenska Diabetesförbundets försäkringsservice på telefon 08-520 056 70 (måndag-fredag 08.30-16.30).

Gäller försäkringarna både på arbetstid som på min fritid?

Ja, under förutsättning att villkoren är uppfyllda.

Om en person med diabetes ramlar och får en skada t.ex. bryter en fot i samband med en hypoglykemi (lågt blodsocker), är händelsen att betrakta som ett olycksfall som täcks av försäkringen?

Ja, det är en olycksfallsskada. En olycksfallsskada är enligt försäkringens definition en kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse, ett utifrån kommande våld mot kroppen. Olycksfallsbegreppet och viktiga begränsningar förklaras i sin helhet i försäkringsvillkoret.

Om en olycksfallsskada inte läker som förväntat på grund av att personen har diabetes, vad innebär det för försäkringstagaren?

Försäkringen ersätter kostnader för vård, behandling och eventuella kvarstående besvär som avser förväntat normalförlopp efter en olycksfallsskada. Detta innebär t.ex. att om läkningen fördröjs på grund av att personen har diabetes, ersätts endast kostnader för den tid det normalt tar för skadan att läka för en person som inte har diabetes. För att utreda normalförloppet för en olycksfallsskada behövs journaler.

Tandvårdsförsäkring

Vem kan teckna försäkring?

Alla personer som är mellan 23 och 69 år och som bor i Sverige og har rätt till statligt tandvårdsstöd, kan teckna försäkring.

Hur kan mitt skadeärende behandlas så snabbt som möjligt?

Skicka all dokumentation efter att du är helt färdigbehandlad. På så sätt undviker vi att den som behandlar ditt ärende måste gå igenom ditt ärende på nytt flera gånger.

Skicka bara i den dokumentation vi ber om här, samt eventuell ytterligare dokumentation på begäran.

Skicka inte in journal eller röntgenbilder för mer än två eller fem år. Då lägger vår skadeavdelning onödig tid på att gå igenom överflödig dokumentation.

Om det är möjligt, försök att samla all dokumentation i ett dokument, eller samla kvitton för sig, journal för sig etc. På detta sätt går det snabbare att gå igenom den inskickade dokumentationen.

Jag ska skicka in en skadeanmälan – vilken typ av dokumentation behöver jag?

För att skadeavdelningen ska kunna bedöma en skadeanmälan behöver de följande:

  • Kvitto som visar vad du söker ersättning för
  • Fullständig utskrift av journal för de senaste två eller fem åren
  • Vid behov kan de också behöva röntgenbilder/kliniska foton, samt eventuella kopior av remisser och epikriser. Detta behöver du inte skicka in såvida du inte blir ombedd att göra det.
Kan jag ändra mig eller ångra att jag köpte försäkring?

Vi följer svensk lag och lagen om ångerrätt, så du kan fritt säga upp försäkringen inom 14 dagar. Du kommer då att få tillbaka det belopp som betalats.

Hur förnyas försäkringen?

Vi skickar ett skriftligt meddelande till dig en månad innan förfallodagen. Om vi inte hör något från dig, sker förnyelse automatiskt på förfallodagen.

Täcker försäkringen årlig rutinkontroll?

Nej. Försäkringen täcker inte årlig rutinkontroll hos tandläkare eller tandhygienist. Detta räknas inte som en plötslig och oförutsedd skada. Om behandlingsbehov upptäcks kan dock dessa täckas av försäkringen.

Jag skickade in journal i tidigare skadeanmälan, måste jag då skicka in journal även i nästa skadeärende?

Ja. En journal förändras efter varje tandläkarbesök, så vi behöver alltid en uppdaterad journal.

Om du har skickat in journal i ett tidigare skadeärende, räcker det att du skickar in journal från det senaste datumet i den journalen, fram till och med det senaste behandlingsdatumet i den anmälan du nu söker ersättning för.‍

Jag har fått diagnosen parodontit (perio/pyrea). Bör jag teckna försäkring?

Vi vill i princip inte rekommendera dig att teckna försäkring om du har fått diagnosen parodontit. Om det finns ett samband mellan behandlingsbehovet du kommer söka ersättning för och den redan kända parodontiten, kommer försäkringen inte att täcka dina behandlingskostnader.

Hur skickar jag in en skadeanmälan?

Gå till min sida på vår huvudsida. Där loggar du enkelt in med BankID innan du registrerar din skadeanmälan.

När kan jag ansöka om ersättning för mina tandläkarkostnader?

Från det att försäkringen tecknas appliceras en karenstid (vänteperiod) på 90 dagar. Det vi definierar som ”skada” är ett akut behandlingsbehov. Det får alltså inte vara en skada som uppstått på grund av en olycka eller motsvarande (trillade av cykeln, föll i trappan osv.).

Vad händer när jag närmar mig högsta tillåtna ålder enligt försäkringen?

Du kan teckna försäkring tills du fyller 69 år, men försäkringsavtalet kan inte förnyas efter att du fyllt 69 år.

Kan jag ändra eller uppgradera min försäkring under försäkringsperioden?

Nej. Förändringar av produkt/täckning kan inte ske förrän vid förnyelse.

Kan jag teckna försäkring för min partner och/eller familj?

Ja. Du kan samla de familjemedlemmar du vill ha som medförsäkrade på en enda försäkring.

Hur betalas försäkringspremien?

För privatpersoner betalas premien med kredit/debitkort i samma ögonblick som du tecknar försäkringen. Vi accepterar för närvarande Visa och Mastercard. För företagskunder betalas premien enligt utskickad faktura. Premie för privatpersoner dras årligen, kvartalsvis eller en gång i månaden.

Vad täcker försäkringen inte?

Försäkringen täcker inte behandlingsbehov som är kända, eller borde vara kända, innan försäkringsavtalet ingås. Kosmetisk behandling täcks heller inte. För en fullständig lista över undantag och begränsningar, se försäkringsvillkoren.

Vad täcker försäkringen?

Försäkringen täcker plötsliga och oförutsedda behandlingar som inte har identifierats sedan tidigare. Exempel på detta kan vara: hål i tänderna, byte av skadade fyllningar, rotfyllning, insättning av bryggor, implantat, bedövning osv.