Trygghet för små och stora barn och deras föräldrar

Barnförsäkring

En barnförsäkring kan göra stor skillnad om ditt barn blir sjukt eller råkar ut för en olycka

Våra barn är det dyrbaraste vi har. Ända från den stund vi möter blicken från vårt barn för första gången till dess barnet blivit en ung vuxen, vill vi skydda dem så långt det går. Många tror att hemförsäkringen skyddar barnen om de får en sjukdom eller råkar ut för olycksfall, men det stämmer inte. Med vår barnförsäkring får barnet ett omfattande skydd som gäller vid både olycksfall och sjukdomar. Den gäller dygnet runt under hela året.

Det kan göra stor skillnad om du som förälder måste arbeta mindre för att ta hand om ditt barn, eller om det uppstår andra kostnader. Därför har vi tagit fram en barnförsäkring till dig som Huvudmedlem i Svenska Diabetesförbundet. Tack vare att du tillhör en stor grupp får du möjlighet till en bra försäkring till ett bra pris som annars inte skulle vara möjligt.

Barn och diabetes

Tyvärr drabbas allt fler barn och unga av diabetes och Sverige ligger högt upp i statistiken.

Vårt råd är att teckna försäkringen tidigt eftersom en barnförsäkring bara ger ersättning för sjukdom eller olycka som uppkommer efter att försäkringen tecknades.

Vi välkomnar alla barn

Hos oss behöver du inte fylla i krångliga hälsodeklarationer. Det enda krävs är att förälder eller barn är huvudmedlem i Svenska Diabetesförbundet och har en Olycksfall Special.

Försäkringen kan tecknas för alla egna barn samt bonusbarn som är mantalsskrivna på samma adress.

Två olika produkter

Barnförsäkringen innehåller två produkter. Dels en olycksfall- och sjukförsäkring som kan tecknas för barn från födseln upp till 18 års ålder, försäkringen gäller till barnet fyller 25 år. Dels en barnsjukvårdsförsäkring som kan tecknas för barn som fyllt 4 år men inte 18 år, försäkringens slutålder är 21 år.

Olycksfall- och sjukförsäkring barn

Försäkringen gäller dygnet runt, har ingen självrisk och omfattar följande delar:

 • Medicinsk invaliditet
 • Ekonomisk invaliditet
 • Sjukhusvistelse
 • Läke- och resekostnader
 • Rehabiliteringshjälpmedel
 • Krisförsäkring
 • Bestående ärr
 • Skadade kläder och glasögon
 • Ersättning vid dödsfall

Pris och ersättning

Olycksfall- och sjukförsäkring barn kostar bara 86 kronor per månad för alla egna barn samt bonusbarn som är mantalsskrivna på samma adress. I försäkringen ingår ersättning i form av ett engångsbelopp vid medicinsk eller ekonomisk invaliditet på 20 prisbasbelopp (Prisbasbeloppet för 2023 är 52 500 kr.)

Om du önskar höja engångsbeloppet kan du se valbara belopp och månadspremier nedan.

20 prisbasbeloppp: 90 kronor/månad

30 prisbasbelopp: 119 kronor/månad

40 prisbasbelopp: 153 kronor/månad

50 prisbasbelopp: 186 kronor/månad

Symtom och följder före försäkringens begynnelsedag

Försäkringen gäller inte för kroppsfel, psykisk utvecklingsstörning och inte på grund av följder av sådana tillstånd, där symptomen visat sig innan försäkringens begynnelsedag. Detta även om diagnos fastställts först vid senare tidpunkt
Ej heller om det bedöms genom medicinsk erfarenhet att:

 • anlag till åkomman har funnits vid födelsen
 • åkomman funnits sedan födelsen eller har sitt ursprung i en sjukdom som uppkommit under första levnadsmånaden
 • åkomman har uppkommit till följd av sjukdomar eller skador under graviditet eller förlossning

Invaliditet och kosmetisk defekt som förelåg redan innan försäkringens begynnelsedag berättigar aldrig till försäkringsersättning.

Detaljerad information beskrivs i villkoren.

Barnsjukvårdsförsäkring

Barnsjukvårdsförsäkringen ger snabb tillgång till vård och omsorg som ett barn kan behöva. Den gäller dygnet runt och har en självrisk på 500 kronor per skada.

Pris och ersättning

Försäkringen kostar 275 kronor/månad per försäkrat barn. Barnsjukvårdsförsäkringen omfattar följande delar.

 • Privat läkarvård
 • Hjälpmedel
 • Sjukhusvård och operationer
 • Psykolog
 • Vårdgaranti
 • Läkemedelskostnader
 • Vårdrådgivning
 • Vårdplanering
 • Sjukgymnast, kiropraktor, naprapat
 • Hjälp i hemmet efter operation
 • Resor och logi
 • Dietist
 • Eftervård, rehabilitering

Detaljerad information beskrivs i villkoren.

Ansök här

Namn(Obligatoriskt)
Du hittar ditt medlemsnummer på avin för inbetalning av medlemskap eller på baksidan av tidningen Allt om Diabetes. Hittar du inte ditt nummer kan du höra av dig till Medlemsservice så hjälper de till: medlemsservice@diabetes.se
Adress(Obligatoriskt)
Förälders namn (om annat än medlem)
Ingen hälsodeklaration krävs men förälder eller barn behöver ha en Olycksfall Special(Obligatoriskt)
Försäkringsnivå(Obligatoriskt)

Frågor och mer information

Mer information om försäkringen finns att läsa i För- & efterköpsinformationen, villkor samt frågor och svar. Du kan också kontakta Svenska Diabetesförbundets försäkringsservice på telefon 08-520 056 70 eller diabetesforbundet@fuab.com.

Snabbfakta

 • Försäkringen gäller dygnet runt, under såväl arbetstid som fritid.
 • Ingen hälsodeklaration krävs men förälder eller barn behöver ha en Olycksfall Special.
 • Försäkringen kan tecknas för alla egna barn samt bonusbarn som är mantalsskrivna på samma adress.
 • Du kan teckna en barnförsäkring fram till 18 års ålder. Barnförsäkringen gäller sedan fram till att barnet fyller 25.
 • Vi har två produkter; en olycksfall- och sjukförsäkring och en barnsjukvårdsförsäkring.

Läs alltid för- och  efterköpsinformation alternativt villkor innan du aktiverar en försäkring,