Trygga ditt leende med friska tänder

Tandvårdsförsäkring

Snabb och enkel ersättning för dina tandläkarkostnader

Tandhälsan är särskilt viktig för personer med diabetes eftersom det finns en ökad risk för karies och parodontit (tandlossning). Besvär som rör tänderna har stor påverkan på livet. Trots det väntar många för länge att åtgärda tandpro- blemen och drar sig för att gå till tandläkaren, kanske av rädsla men också för att det ska bli dyrt. Vår Tandvårdsförsäkring ersätter dina kostnader för årlig rengöring och tandvård samt ger ekonomiskt skydd för oväntade och höga tandvårdskostnader. Tänder och munhälsa tas om hand regelbundet och du får ersättning snabbt och enkelt för dina tandläkarkostnader upp till ett årligt maxbelopp.

Tandvårdsförsäkringen gäller hos alla tandläkare i Sverige, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Du är även skyddad utanför Sverige, om du skulle behöva akut tandvård.

Pris

Svenska Diabetesförbundets Tandvårdsförsäkring är utformad för att komplettera det statliga tandvårdsstödet (STS) genom att ge ersättning för exempelvis årlig rengöring, fyllningar, behandling av sjukdom, röntgen samt akut tandvård (även utomlands). Tandvårdsbidraget som består av ett belopp per år, dras bort från den kostnad som tandläkaren debiterar. Du ersätts sedan för det överskjutande upp till ett visst maxbelopp som varierar för vilken åtgärd som är gjord.

23-34 år: 237 kr per månad
35-49 år: 331 kr per månad
50-75 år: 475 kr per månad

Ansök här

Namn(Obligatoriskt)
Du hittar ditt medlemsnummer på avin för inbetalning av medlemskap eller på baksidan av tidningen Allt om Diabetes. Hittar du inte ditt nummer kan du höra av dig till Medlemsservice så hjälper de till: medlemsservice@diabetes.se
Adress(Obligatoriskt)

Frågor och mer information

Mer information om försäkringen finns att läsa i För- & efterköpsinformationen, villkor samt frågor och svar. Du kan också kontakta Svenska Diabetesförbundets försäkringsservice på telefon 08-520 056 70 eller diabetesforbundet@fuab.com.

Snabbfakta

  • Tandvårdsförsäkringen ersätter de vanligaste åtgärderna såsom årlig ren- göring, fyllningar, behandling av sjukdom, röntgen samt akut tandvård (även utomlands).

  • Försäkringen kan tecknas av dig som är huvudmedlem mellan 23–70 år och gäller sedan till 75 år.

  • Ingen hälsodeklaration eller krav på arbetsförhet krävs.

  • Ingen bindningstid.

  • Gäller alla dagar och tider på dygnet.

  • De första 90 dagarna gäller försäkringen för akuta skador och därefter fullt, ut enligt försäkringsvillkoret.

  • Du kan välja utförare själv, privat eller Folktandvården.

Läs alltid för- och  efterköpsinformation alternativt villkor innan du aktiverar en försäkring,