Trygga ditt leende med friska tänder

Tandvårdsförsäkring

Trygga ditt leende med friska tänder – snabb och enkel ersättning för dina tandläkarkostnader

Besvär som rör tänderna har stor påverkan på livet. Trots det väntar många för länge med att åtgärda tandproblem och drar sig för att gå till tandläkaren, kanske av rädsla men kanske också för att det ska bli dyrt.

Vår Tandvårdsförsäkring erbjuds till dig som är medlem och är mellan 23–69 år. Försäkringen ger dig ett ekonomiskt skydd för oväntade och höga tandvårdskostnader. Det blir enklare att regelbundet gå till tandläkaren för att upprätthålla en god tandhälsa och därmed också en bättre allmän hälsa.

Tänder och munhälsa tas om hand regelbundet och du får ersättning snabbt och enkelt för dina tandläkarkostnader upp till ett årligt maxbelopp.

Pris

Svenska Diabetesförbundets Tandvårdsförsäkring är utformad för att komplettera det statliga tandvårdsstödet (STS). Tandvårdsbidraget som består av ett belopp per år, dras bort från den kostnad som tandläkaren debiterar. Du ersätts sedan för det överskjutande upp till det årliga maxbeloppet om 45 000 kr.

23–69 år: 182 kr per månad

Obs! Anslutning till försäkringen sker endast under utvalda kampanjperioder. Om du avsäger dig försäkringen, eller avstår från att betala premien, kan du inte teckna den under de närmaste 2 åren.

Frågor och mer information

Mer information om försäkringen finns att läsa i För- & efterköpsinformationen, villkor samt frågor och svar. Du kan också kontakta Svenska Diabetesförbundets försäkringsservice på telefon 08-520 056 70 eller diabetesforbundet@fuab.com.

Kort fakta

 • Täcker upp till 45 000 kr i årlig behandling
 • Cancerförsäkring 30 000 kr vid cancer i munhålan
 • Gäller dig som är 23–69 år
 • Du måste gå på rutinkontroll var 18:e månad
 • Du kan använda din ordinarie tandläkare
 • Ingen självrisk
 • Högst tre arbetsdagars handläggningstid (vid komplett dokumentation)

Tandvårdsförsäkringen täcker:

 • Fyllningar
 • Kronor
 • Broar
 • Implantat
 • Rotfyllningar
 • Akut behandling vid smärta
 • Trauma/olycka
 • Skada/fraktur
 • Syreangrepp
 • Hål/Karies